دانستنی هایی از گیاه افسنتین استرگان ( ترخون)

دانستنی هایی از گیاه افسنتین استرگان ( ترخون)   افسنتین استرگان ( ترخون )ARTEMISIA DRACUNCULUS L گیاه چند ساله علفی و دارای یک ریشه اصلی بوده و از خانواده ی مرکب گل ها (Compositae) است. ساقه اش ... مطالب بیشتر