گیاه پن وار لک و پیس را از بین میبرد

 گیاه پن وار یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه پن وار است . گیاه پن وار گیاهی است از خانواده ی Capparidaceae، چند ساله و پرشاخه به بلندی ... مطالب بیشتر