آشنایی با خواص گیاه کاکوتی!!

آشنایی با خواص گیاه کاکوتی!! کاکوتی کاکوتی را به فرانسه آویشن قرمز میگویند. گیاهی است که بر روی زمین های خشک و لم یزرع و در کنار جاده ها به طور وحشی و خودرو می روید. ساقه ... مطالب بیشتر