تاثیر اپیدورال در زایمان های سزارین

تاثیر اپیدورال در زایمان های سزارین    در طول مرحله ی اول، مسکن بر روی انقباضات رحمی، و در طول مرحله ی دوم (زور زدن)، بر روی مهبل و پرينه متمرکز می شود، که به دلیل عبور بچه ... مطالب بیشتر