عوارض داروهای شیمیایی را بشناسید..!

عوارض داروهای شیمیایی را بشناسید..! داروهای مسکن و ضد درد و تب بر آسپرین، زخم و خونریزی معده پدید می آورد. ایندومتاسین عوارضی بسیار مانند دوار، زخم و خونریزی معده، اورمی اندک و کم شدن ... مطالب بیشتر

مصرف خود سرانه گیاهان دارویی خطرناک است!!

مصرف خود سرانه گیاهان دارویی خطرناک است!!  استفاده بیش از حد (در صورتی که دوز کم آن مفید باشد) از گیاهان دارویی میتواند موجب مسمومیت و حتی در مواردی منجر به مرگ شود، مثلا استفاده بی ... مطالب بیشتر