درختچه بیعار چه خواصی دارد ؟

درختچه بیعار چه خواصی دارد ؟ یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی درختچه بیعار است .درختچه بیعار گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، درختچه ای است به ارتفاع ... مطالب بیشتر

درخت پنجه و خواص درمانی ان در طب سنتی

  درخت پنجه و خواص درمانی ان در طب سنتی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی درخت پنجه است . درخت پنجه گیاهی است از خانواده ی Bombaceae، که ... مطالب بیشتر

جعفری فرنگی

  جعفری فرنگی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی جعفری فرنگی است . جعفری فرنگی گیاهی است یک ساله از خانواده ی  Umbelliferae،   ساقه ی آن به ارتفاع ... مطالب بیشتر

خواص درمانی گیاه جعفری را در طب سنتی بشناسید

 گیاه جعفری یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی جعفری است . گیاه جعفری گیاهی است معمولاً دو ساله، ادویه ای از خانواده ی چتریان، برگهای آن شفاف، به رنگ سبز ... مطالب بیشتر

خواص درمانی گیاه جلپ در طب سنتی

  گیاه جلپ نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: جلب - چلاپا- چالاپایکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه جلپ است . گیاه ... مطالب بیشتر

با گیاه جزر شیطانی پوسیدگی دندانهای خود را درمان کنید

 گیاه جزر شیطانی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی جزر شیطانی است . گیاه جزر شیطانی گیاهی است علفی و یک ساله که بلندی آن به کمی کمتر از ... مطالب بیشتر

با پیاز 25 بیماری مختلف را درمان کنید

  پیاز یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی پیاز است . پیاز گیاهی است دوساله با برگهای لوله ای استوانه ای، بیخ متورم و توخالی. ساقه ی گل دهنده ... مطالب بیشتر

ایا تانبول نوعی فلفل هندی است ؟

  تانبول نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: تنبول - تامول - تملول - تنبل - پان - فلفل هندییکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم ... مطالب بیشتر

غده ی زیر زمینی تال

   غده زیرزمینی تال نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: تمیس - رزک - بمبلی زو-اصل الکرمة السیکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی ... مطالب بیشتر