خانه / بایگانی برچسب: داروی گیاهی

بایگانی برچسب: داروی گیاهی

هر آنچه که درباره اسیدهای امینه نمیدانید..( قسمت پنجم)

اسیدهای آمینه ضروری

اگر ارزش و اهمیت و درجه ضرورت اسید امینه تریپتوفان عدد یک گرفته شود ارزش و درجه ضرورت سایر اسیدهای امینه مهم و اساسی به شرح زیر است: تریپتوفان ۱ ترئونین ۲ فنیل آلانین ۲ والین ۳ لیزین ۳ ایزولوسین ۳ اسیدهای امینه گوگرددار شامل: (میتونین- سیستین- سیستئین) ۳ ۳ / …

ادامه نوشته »

هر آنچه که درباره اسیدهای امینه نمیدانید..( قسمت چهارم)

اسیدهای آمینه ضروری

برای تعیین میزان اسیدهای امینه لازم برای بدن انسان با استفاده از روش تعادل ازتی تحقیقات لازم انجام گرفته است و میزان لازم  روزانه از ۲۵گرم در روز در مورد تریپتوفان تا یک گرم در روز در مورد لوسین و متیونین و فنیل آلانین متفاوت است و در  مورد سایر …

ادامه نوشته »

هر آنچه که درباره اسیدهای امینه نمیدانید..( قسمت سوم)

اسیدهای آمینه ضروری

اسیدهای امینه نه فقط از نظر مقدار بلکه از نظر نسبتی که باهم در یک پروتئین دارند نیز مهم است. ظاهرا بدن انسان دوست دارد که نسبت مقدار اسیدهای امینه مختلف در یک پروتئین مواد غذایی مشابه همان نسبتی باشد که بدن برای ترمیم و نگهداری و رشد بدن لازم دارد. گوشت …

ادامه نوشته »

هر آنچه که درباره اسیدهای امینه نمیدانید..( قسمت دوم)

اسیدهای آمینه ضروری

اسیدهای امینه از طریق عامل اسیدی و عامل امینی بهم متصل شده و پروتئین را تشکیل میدهند به این ترتیب که عامل اسیدی یک مولکول اسید امینه با عامل امینی یک مولکول اسید امینه دیگر درست مانند یک اسید و یک قلیا باهم برخورد کرده و روی هم اثرمیگذارند، از این …

ادامه نوشته »

هر آنچه که درباره اسیدهای امینه نمیدانید..( قسمت اول)

اسیدهای آمینه ضروری

هر آنچه که درباره اسیدهای امینه نمیدانید..   اسیدهای امینه به تعبیری ساده، الفبایی هستند که از ترکیب آنها کلمه پروتئین تشکیل میشود. و ارتباط آنها با پروتئین شبیه ارتباطی است که حروف با کلمه دارند. حد اقل ۲۲ اسید امینه وجود دارد که از ترکیب آنها انواع متنوع پروتئینها درست …

ادامه نوشته »

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت پنجم)

پروتئین ها

در مورد بچه ها و کودکان که در حال رشد هستند باید مقدار پروتئین کافی که رشد آنها را تضمین نماید مصرف شود. برای مثال تعادل ازتی یک کودک ۷ ساله بررسی میشود: فرض کنیم با مصرف روزانه ۲۰ گرم پروتئین بدن طفل در حالت تعادل ازت است ولی برای رشد …

ادامه نوشته »

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت چهارم)

پروتئین ها

در مطالعه تعادل ازت به این ترتیب عمل میشود که مقدار مواد غذایی که توسط شخص خورده میشود وزن میشود و نمونه هایی از آن مواد غذایی از نظر تعیین مقدار ازت تجزیه میگردد، پس از آن مدفوعات و ادرار نیز در محدوده زمانی مشخصی مورد مطالعه قرار گرفته اندازهگیری و تجزیه …

ادامه نوشته »

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت سوم)

پروتئین ها

احتیاج بدن به انرژی همیشه در درجه اول و در اولویت اول باید مرتفع شود. بنابراین در مواردی که بدن نیاز به انرژی دارد و منبع دیگری برای تأمین آن انرژی در دسترس نباشد، خواص ویژه متعدد و پروتئین کنار گذارده شده و از انرژی آن استفاده میشود، در این حالت چه …

ادامه نوشته »

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت دوم)

پروتئین ها

انسان به مقدار زیادی به حیوانات حلال گوشت وابسته است زیرا بدن این حیوانات ماشین تبدیل پروتئین گیاهی به پروتئین حیوانی است. ولی اغلب حیوانات نیز به نوعی پروتئین حیوانی احتیاج دارند. نشخوارکنندگان نظیر گاو و گوسفند و بز از این قاعده مستثنی هستند زیرا آنها میتوانند از طریق تعلیف و چرای …

ادامه نوشته »

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها(قسمت اول)

پروتئین ها

کامل ترین نسخه درباره پروتئین ها   هروقت که خود را در آینه ای قدنما نگاه میکنید مثل این است که به یک بسته بزرگ پروتئین نظر میافکنید، تمام آنچه که دیده میشود اعم از عضلات- پوست- مو- ناخن- چشمها همه نسوج پروتئینی هستند. در دندانها نیز مقدار خیلی کمی پروتئین …

ادامه نوشته »