خمان کبیر درمانی مناسب برای دردهای مفصلی در طب سنتی

  خمان کبیر نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: آقطی سیاه -سبوقه-تر-دارگن-انگور کولییکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خمان کبیر است . خمان ... مطالب بیشتر

درمان گیاهی چین و چروک صورت با خاک چینی

   خاک چینی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خاک چینی است .  نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است ازکائولن  خواص خاک چینی در طب سنتی: آن ... مطالب بیشتر

گیاه دارویی خرزهره مفید برای انواع بیماریهای پوستی

خرزهره نام های دیگر: وردالحمام - دفلا - خرزهرج - جارو جور- گیش - کیش - دفلی --سم الحمار - وردالحمار - زقوم - حبن - جبین - حبن،حبین،پهی،جینمشخصات: گیاهی است از خانواده ی Apocynaceae،درختچه ... مطالب بیشتر

خیری گیاهی برای درمان بیماریها

 خیری یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خیری است . خیری گیاهی است یک ساله که شاخه های آن خوابیده و پوشیده از کرک می باشد. برگهای آن ... مطالب بیشتر

تقویت نیروی جنسی با گیاه دارویی خیری بری

خیری بری یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خیری بری است .خیری بری گیاهی است از خانواده ی Cruciferae، علفی و دوساله یا چند ساله با ساقه های ... مطالب بیشتر

خواص درمانی خیری اصفر در طب سنتی

خیری اصفر یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خیری اصفر است . خیری اصفر گیاهی است از خانواده ی Cruciferae، دوساله و چند ساله که ساقه ی آن به ... مطالب بیشتر

خرما چه خاصیتی دارد

خرما یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی میوه خرما است .خرما میوه ی گیاهی است از خانواده ی Palmaceae، درختی است که ارتفاع آن به ده تا بیست متر ... مطالب بیشتر

گل بابونه و درمان 15 بیماری

گل بابونه  یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گل بابونه است .گل بابونه گیاهی است از خانواده ی Compositae، یک ساله و بلندی آن حداکثر تا یکمتر. برگهای ... مطالب بیشتر

باروسما گیاه دارویی معجزه گر

باروسما یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی باروسما است . باروسما رگ گیاهی است از خانواده ی Rutaceae،درختچه ی کوچکی است به بلندی ۱/۵-۱ متر. برگهای آن متقابل با ... مطالب بیشتر