چگونگی مقابله با تأثیرات بزرگ علایم ام اس

چگونگی مقابله با تأثیرات بزرگ علایم ام اس   به عنوان مثال، روند بروز علایمتان ممکن است بیشتر آزاردهنده باشد تا معلول که تنها تغییرات جزئی در نحوه ی انجام کار را طلب میکند. یا ممکن است ... مطالب بیشتر

راه های ایجاد تغییرات  در ام اس  

راه های ایجاد تغييرات  در ام اس     اکنون زمان آرمان گرایی دیوانه وار نیست (آرمانگرا، بله، اما دیوانه وار خیر). دادن پاسخ های صادقانه به پرسشها کمک میکند تا هرکاری که لازم است انجام دهید، ... مطالب بیشتر

مرور قوانین بیمه ی درمانی بیمارو اهمیت آن

 مرور قوانین بیمه ی درمانی بیمارو اهمیت آن   نکته ی مهم پی بردن به هزینه ها با در نظر گرفتن پوشش بیمهای است. به عنوان مثال: قوانین بیمه ی درمانی خود راامرور کنید تا دقیقا متوجه شوید چه ... مطالب بیشتر

تاثیر برنامه ریزی آینده در رمان حال بیماران مبتلا به ام اس

تاثیر برنامه ریزی آینده در رمان حال بیماران مبتلا به ام اس   با وجود تمام توصیه های متخصصان، این خود شمایید که تصمیم می گیرید کسب کرده و سپس تمام مراحلی را که منجر به احساس ... مطالب بیشتر

اهمیت مسائل مالی در مبتلایان به ام اس

  اهمیت مسائل مالی در مبتلایان به ام اس   زمانی که ام استان را مورد بررسی قرار می دهید، ببینید بیماریتان فعال است یا ثابت (اگر از پاسخ آن مطمئن نیستید، پزشک می تواند در این ... مطالب بیشتر

بررسی وضعیت سلامتی خود در بیماران مبتلا به ام اس

بررسی وضعیت سلامتی خود در بیماران مبتلا به ام اس   بر فرایند برنامه ریزی با سه پرسش اساسی زیر شروع می شود - و پاسخ هایتان به این :سؤالات، اساس برنامه ی شما را تشکیل خواهد ... مطالب بیشتر

راه های کسب آمادگی برای به کنترل گرفتن آینده

راه های کسب آمادگی برای به کنترل گرفتن آینده  همچنین  اکنون زمان بسیار خوبی است تا با یک برنامهریز مسائل مالی مشورت کرده و با وی در این باره صحبت کنید که در حال حاضر چه کار ... مطالب بیشتر

 بهترین راه برای برخورد با مسائلی که باعث ترس و دلهره هستند…

 بهترین راه برای برخورد با مسائلی که باعث ترس و دلهره هستند...   مواجهه با چه اتفاقی می افتد «اگر»های دلهره آور  وقتی این کلمات را از زبان پزشکتان می شنوید، «شما مبتلا به ام اس هستید» ممکن ... مطالب بیشتر

اهمیت بیمه در بیماران مبتلا به ام اس

اهمیت بیمه در بیماران مبتلا به ام اس   گزینه های انتخابی در صورت  خود اشتغالی افرادی که برای خودشان کار می کنند و بالطبع برای پوشش بیمه ی درمانی گروهی از طرف کارفرما یا یک برنامه ی ... مطالب بیشتر

برنامه ریزی هوشیارانه و دقیق در مواجهه با مشکلات ام اس

برنامه ریزی هوشیارانه و دقیق در مواجهه با مشکلات ام اس   آمادگى برای بدترین چیزها و در عین حال امید برای بهترین ها تشویق افراد به برنامه ریزی برای بدترین احتمالات، کار طاقتفرسایی است. واقعا ... مطالب بیشتر