منشا تفاوت آگاهی مردم نسبت به ام اس

منشا تفاوت آگاهی مردم نسبت به ام اس   جمع آوری اصول اولیه آگاهی مردم نسبت به ام اس متفاوت است: از عدم آگاهی مطلق در مورد بیماری («ام اسی دیگه چیه ؟ فهمیدم، یه برنامه ی تلویزیونی ... مطالب بیشتر

بهترین راهکار در مواجهه با سوال حالت چطوره؟

بهترین راهکار در مواجهه با سوال حالت چطوره؟   برای کسانی که به شما نزدیکند، کسانی که واقعاً میخواهند بدانند حالتان چطور است، شما چند گزینه پیش رو دارید: اگر زمان مناسبی است و شما حوصله دارید، ... مطالب بیشتر

چگونگی  رو به شدن با واکنش های معمول

چگونگی  رو به شدن با واکنش های معمول   اگرچه شما قادر به پیشبینی دقیق این نیستید که مردم در مقابل تشخیص بیماری بعضی واکنش های رایج در میان خانواده، دوستان و همکاران روبهرو شوید. در اینجا ... مطالب بیشتر

مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اس

مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اس   معرفی ام اس تان به جهان شاید فکر کرده اید مواجهه با احساسات خود پس از تشخیص ام اسی، به اندازه ی کافی مشکل بوده است. خوب، ... مطالب بیشتر

معرفی سازمان های مراقبت از بزرگسالان

معرفی سازمان های مراقبت از بزرگسالان   کمک گرفتن در خانه هنگامی که به دنبال کسی برای کمک در خانه می گردید، دو گزینه دارید: یکی گرفتن فردی از آژانس مراقبت در خانه، و دیگر اینکه به سلیقه ... مطالب بیشتر

بهترین راهکار در موقع درخواست کمک از دیگران

بهترین راهکار در موقع درخواست کمک از دیگران   اگر به خاطر ساعت کاری، نیازهای بهداشتی یا مواردی از این دست، احساس می کنید که نمیتوانید طبق توصیه های پزشک عمل کنید، حتما این موضوع را ... مطالب بیشتر

نکات مهم برای مراقب از بزرگسالان

نکات مهم برای مراقب از بزرگسالان   این مبحث، ویژه ی آن هایی است که از فرد مورد علاقهشان که مبتلا به ام اسی است، مراقبت میکنند. اگر اماس فردی پیشرفت کند و بدتر شود، تمرکز تیم ... مطالب بیشتر

مزایای مراقبت در مرکز نگهداری از بزرگسالان

مزایای مراقبت در مرکز نگهداری از بزرگسالان   *خانه داری و نظافت *درمان دارویی برنامه های ارتقای بهداشتی *برنامه های اجتماعی مراکز زندگی با کمک، ممکن است اتاقهای انفرادی، آپارتمانهای کوچک و یک اتاقه، یا آپارتمانهای بزرگتر در اختیار افراد ... مطالب بیشتر

تعریف مراقبت دراز مدت از بیماران مبتلا به ام اس

 تعريف مراقبت دراز مدت از بیماران مبتلا به ام اس   لفظ مراقبت درازمدت به طیف وسیعی از خدماتی گفته میشود که برای کمک به شما یا یکی از اعضای خانواده جهت انجام فعالیتهای روزمره ی زندگی، ... مطالب بیشتر

یافتن سرویس هایی برای مراقبت دراز مدت افراد مبتلا به ام اس 

یافتن سرویس هایی برای مراقبت دراز مدت افراد مبتلا به ام اس    شما هم مثل خیلی از افراد دیگر، شاید فکر داشتن مراقبت درازمدت را واقعا ترسناک بیابید. در طول سالیان دراز، بسیاری از مبتلایان به ... مطالب بیشتر