با احساس صدا در گوش چه کنیم ….؟؟

با احساس صدا در گوش چه کنیم ....؟؟  کنگر فرنگی (آرتیشو ): ۵گرم آرتیشو را در ۲ لیوان آب جوش دم کرده صبح، ظهر و شب یک استکان از آن بنوشید.بسیاری از مواقع، وزوز یا ... مطالب بیشتر