درمان اضطراب در طب سنتی!!

درمان اضطراب در طب سنتی!! اضطراب عصبی شدن یا نگرانی در وضعیت های استرس زا اگر موقتی و گذرا باشد، در هر فردی طبیعی بوده و چیز بدی هم نیست. با این حال اگر در وضعیت معمولی ... مطالب بیشتر

درمان گیاهی اضطراب و استرس

درمان گیاهی اضطراب و استرس  درمان اضطراب و استرس انواع تشکیل دهنده: استوقدوس، جودوسر، زیرفون، بادرنجبوبه از هر کدام ۱۵ گرمروش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوش۴ قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را در یک قوری ... مطالب بیشتر

درمان گیاهی افسردگی

درمان گیاهی افسردگی  درمان افسردگی، اضطراب، استرس انواع تشکیل دهنده: هوفاریقون (گل راعی)، سنبل باتلاقی، یاسی امین الدوله، به نسبت مساوی   روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوش ۳ تا ۴ نوبت در روز، یک تا ۲ ... مطالب بیشتر

درمان گیاهی فشار خون و اضطراب

درمان گیاهی فشار خون و اضطراب درمان فشار خون، اضطراب و استرس انواع تشکیل دهنده: زیرفون، زالزالک، بومادران خشک به نسبت مساویروش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوش۳ نوبت در روز و هر نوبت ۱ تا ... مطالب بیشتر