عدم مصرف مواد در درمان اعتیاد

عدم مصرف مواد در درمان اعتیاد   توقف مصرف مواد و انجام فرآیند سم زدایی تنها گام های اولیه راه دراز به سوی زندگی بدون مصرف مواد است. علائم ترک که با توقف مصرف مواد روی ... مطالب بیشتر

داروهای تنفرآور برای مبتلایان به مسکرات و اعتیاد

داروهای تنفرآور برای مبتلایان به مسکرات و اعتیاد مصرف این داروها باعث می شود که آدمی نسبت به اعتیادی که دارد متنفر شده یکملل غرب به خاطر حراست و تکمیل دانش روم و یونان قدیم ... مطالب بیشتر