درمان های خانگی برای دردهای ناخوانده….

درمان های خانگی برای دردهای ناخوانده....  درمان های خانگی  کشمش خیسانده در عصاره تخمیر شده اردج برای درمان التهاب مفاصل کشمش دردهای ناشی از التهاب مفاصل (آرتریت) را کاهش میدهد. مواد مورد نیاز این درمان عبارتند از: ... مطالب بیشتر

گلوکزآمین و سولفات کندروئیتین در درمان التهاب

گلوکزآمین و سولفات کندروئیتین  در درمان التهاب  هنگامی که کتاب درمان التهاب مفاصل در سال ۱۹۹۷ توسط دکتر جیسون تئودوساکیس، و همکاران منتشر گردید، گلوکزآمین و سولفات گندوروئیتین ظرف یک شب به مواد محبوب مردم ... مطالب بیشتر

درمان خانگی برای التهاب مفاصل

درمان خانگی برای التهاب مفاصل  بر اساس گزارشی برخی از خوانندگان، این روش فاقد هر گونه اثر درمانی و استفاده از آن حماقت محض است. اما اکثریت قریب به اتفاق خوانندگان این روش درمانی را فوق ... مطالب بیشتر

راه درمان التهاب مفاصل (آرتریت) چیست…؟؟

راه درمان التهاب مفاصل (آرتریت) چیست...؟؟   التهاب مفاصل (آرتریت) بیش از چهل میلیون نفر به التهاب مفاصل مبتلایند (" و تظاهرات آن میتواند از تیر کشیدن انگشت تا انتشار درد فلج کننده در تمام بدن متفاوت باشد. ... مطالب بیشتر

آرتریت یا التهاب مفاصل را چگونه درمان کنیم؟قسمت دوم

آرتریت یا التهاب مفاصل  را چگونه درمان کنیم؟ التهاب مفاصل ورم مفصل به معنای بزرگ شدن و افزایش حجم جایی است که مفصل قرار گرفته است. شایعترین علت این افزایش حجم افزایش مقدار مایع مفصلی است. با ... مطالب بیشتر

آرتریت یا التهاب مفاصل را چگونه درمان کنیم؟قسمت اول

آرتریت یا التهاب مفاصل را چگونه درمان کنیم؟ التهاب مفاصل  به نظر دکتر دیوید پی ست اسکای (رئیس مرکز التهاب مفاصل دانشگاه دوک در درهام، کالیفرنیای شمالى ومشاوره پزشکی مؤسسه ورم مفاصل) مهم ترین علامت آن تورم ... مطالب بیشتر