خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت دوم)

خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت دوم) اصولأ چرا راه دور بروبه، همه ما معتقدیم که رنگ غذا در روحیه ما، در اشت های ما و حتی در هضم غذائی که میخوریم دخالت زیادی ... مطالب بیشتر

خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت اول)

خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت اول) درمان با رنگ ها  رنگ قرمز برای تقویت قوا: ۔ رنگ آبی کمک به فشار خون می نماید. بطورکلی در مواقعیکه درمانهای داروئی اثر: کافی ندارند رنگها از نقطه ... مطالب بیشتر