اگر از روده ها شکایت دارید….

اگر از روده ها شکایت دارید....  قسمت عمده هضم غذا و جذب تمام غذاها در روده انجام میگیرد پس اگر اختلال و کسالتی بعلل مختلف در این قسمت داشته باشید عملی هضم بخوبی و طبیعی انجام ... مطالب بیشتر

ناراحتی های روده را با طب سنتی درمان کنید!!

ناراحتی های روده را با طب سنتی درمان کنید!! ناراحتی های روده برای علاقه مندان حفظ صحت دستگاه گوارشی لازم است که گاه گاهی از تخم شربتی، تخمبالنگو، تخم ریحان اسپرزه و داروهای ملین برای جلوگیری از ... مطالب بیشتر