گیاهان تب بر در طب سنتی!

گیاهان تب بر در طب سنتی! -تراشه خیار و کدو روی سر، کیسه یخ، زالو پشت گوش، پاشویه خردل، نوشاندن آب خیارشربت های خنک و اسهال طبیعت بآب آلو و تمر هندی و شیرخشت و ... مطالب بیشتر

نشانه بیماری تب در کودکان چیست؟ نسخه اول

نشانه بیماری تب در کودکان چیست؟ پزشکان در آغاز دوران تحصیل خود فرامی گیرند که گرفتن تاریخچهٔ صحیح بیماری، از بیماریا همراهش، می تواند تا ۷۵ درصد به تشخیص صحیح بیماری کمک کند. از این روست ... مطالب بیشتر