برای رهایی از استفراغ ندوید…!درمانش کنید…

برای رهایی از استفراغ ندوید...!درمانش کنید...   استفراغ چیست ؟ استفراغ یا هَراش خروج با فشار محتویات درون معده جانداران از راه دهان و گاه از راه بینی به بیرون است. این محتویات می‌تواند غذا خورده شده و ... مطالب بیشتر

تهوع و استفراغ چگونه درمان می شود؟

تهوع و استفراغ چگونه درمان می شود؟  هر کس زمانی تهوع را تجربه کرده است و اکثر افراد گاهی دچار استفراغ میشوند. معمولاً علت بروز این علائم معلوم نیست زیرا تهوع و استفراغ علائم شایعی هستند ... مطالب بیشتر