چگونه از خونریزی معده جلوگیری کنیم؟

چگونه از خونریزی معده جلوگیری کنیم؟ درمان گیاهی خونریزی معدهکنار خشک را نرم بسایید و یک قاشق از آن را با شربت مخلوط کنید و بخورید.  بابونه شیرازی، آویشن شیرازی، شاه تره، انیسون، افسنطین، ... مطالب بیشتر