نسخه کاملی از خنَاق و را درمان آن

نسخه کاملی از خناق و را درمان آن  خناق به مشکلات تنفسی در کودکان اتلاق می شود که در نتیجه  ورم کردنو شبیه با پارس کردن است. اگر کودک دچار خناق شده، اما در حال عادی، ... مطالب بیشتر

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت سوم

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی مسکن پر کردنی -سیاه دانه سائيده در روغن زيتون يا فلفل- سوخته لايه شراب- عاقرقرحا- شیر گیاه شیرسگ-مسکن و مخدر موضعی دندان بنگ، صمغ کاج، باریجه از ... مطالب بیشتر