برای درمان تشنج و رعشه از چه موادی استفاده کنیم؟

برای درمان تشنج و رعشه از چه موادی استفاده کنیم؟  ۱. کمبود کلسیم باعث انقباض عضلات و تشنج می شود.۲. کمبود ویتامین D باعث تشنج های شدید میگردد این افراد بهتر است هر روز به ... مطالب بیشتر