نسخه های تأثیر بخش بر جای مو های ریخته شده 

نسخه های تأثیر بخش بر جای مو های ریخته شده   ۱) شیر گیاه شیر سگ، صمغ سداب کوهی و روغن غاز از هر یک ۲ مثقال، گوگرد زنده (خاموش نشده) و خربق سیاه (یا سفید) ... مطالب بیشتر

چگونگی درمان ریزش موی سر /قسمت سوم

استفاده از لوازم آرایش نامناسب و عدم مراقبت بهداشتی از موهابرخی از مردان و عده زیادی از زنان از مواد شیمیایی برای موهای خود استفاده میکنند، نظیر انواع رنگزداها و انواع رنگهای مو، نرمکننده ها، مرطوبکنندهها، ... مطالب بیشتر

چگونگی درمان ریزش موی سر /قسمت دوم

داروهایی که برای سرکوب سرطان مصرف میشوند برخی از داروهایی که برای درمان سرطان مصرف میشوند موجب متوقف شدن تقسیم و تکثیر سلولهای مو میشوند. در این مواردتارهای مو خیلی نازک و شکننده میشوند و به ... مطالب بیشتر

چگونگی درمان ریزش موی سر /قسمت او ل

چگونگی درمان ریزش موی سر    رشد طبیعی مو معمولا در حدود ۹۰ درصد موهای سر هر شخص مرتبا رشد میکنند و این مرحله ۶-۲سال طول میکشد و ۱۵ درصد موهای سرهر شخص متناوبا بین۳-۲ماه در مرحله استراحت ... مطالب بیشتر

درمان قطعی ریزش مو چیست؟!

درمان قطعی ریزش مو چیست؟! ریزش موی سر شنبلیله خشک ۲۵۰ گرم، تخم شاهی ۱۰۰ گرم ،درمنه ۱۰۰ گرم،تخم شنبلیله ۱۵۰ گرم ،مورد ۲۵۰ گرم ،تخم مورد ۱۵۰ گرم،هم ماه را نرم کوبیده یک استکان در ... مطالب بیشتر