تاثیر صدمات مکانیکی در ریزش مو 

تاثیر صدمات مکانیکی در ریزش مو  برای جلوگیری از ریزش مو روشهای بسیاری وجود دارد. ولی بهترین و موثرین روش در درمان ریزش مو استفاده از روشهای خانگی است.وقتی به كف حمام نگاه می‌كنید، آن زمان است ... مطالب بیشتر

نسخه های تأثیر بخش بر جای مو های ریخته شده 

نسخه های تأثیر بخش بر جای مو های ریخته شده   ۱) شیر گیاه شیر سگ، صمغ سداب کوهی و روغن غاز از هر یک ۲ مثقال، گوگرد زنده (خاموش نشده) و خربق سیاه (یا سفید) ... مطالب بیشتر

درمان قطعی ریزش مو چیست؟!

درمان قطعی ریزش مو چیست؟! ریزش موی سر شنبلیله خشک ۲۵۰ گرم، تخم شاهی ۱۰۰ گرم ،درمنه ۱۰۰ گرم،تخم شنبلیله ۱۵۰ گرم ،مورد ۲۵۰ گرم ،تخم مورد ۱۵۰ گرم،هم ماه را نرم کوبیده یک استکان در ... مطالب بیشتر