مراحل درمان ریشه دندان (RCT)

 مراحل درمان ریشه دندان (RCT)    مراحل درمان ریشه دندان (RCT) عبارت است از خارج کردن پالپ یا عصب تاج و ریشه ها، تمیز کردن کامل و شستشوی مجاری ریشه ها، سپس پرکردن داخل کانال ریشه ها ... مطالب بیشتر

انواع روش های درمانی ،درمان عفونت دندان شیری

انواع روش های درمانی ،درمان عفونت دندان شیری   آیا دندان شیری را می توان درمان ریشه کرد؟ بله دندانهای شیری هم مانند دندانهای دائمی دارای عصب (پالپ) بوده و میتوان در صورت لزوم با درمان ریشه آنها ... مطالب بیشتر

نتیجه ی بی توجهی به بهداشت و درد دندان

نتیجه ی بی توجهی به بهداشت و درد دندان   گاهی آماس عصب دندان مزمن و شدید می شود یا حتی دندان در آستانه عفونت قرار می گیرد. در این حالت درد هم شدت بیشتری پیدا میکند ... مطالب بیشتر

دانستنی هایی در مورد درمان ریشه دندان (عصب کشی)

دانستنی هایی در مورد درمان ریشه دندان (عصب کشی)   درمان ریشه دندان که از نظر علمی به آن روش کانال تراپی گفته میشود، عبارت است از معالجه دندانهایی که پوسیدگی آنها به عصب دندان رسیده و ... مطالب بیشتر

تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته

تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته   در مورد این که آیا دندانها عقل نهفته را باید کشید یا  نظرات متفاوت هستند؛ بعضی معتقدند باقی ماندن این دندانها می تواند زمینه بروز تومورهای خاصی از ... مطالب بیشتر