زخم بستر چگونه درمان میشود؟!

زخم بستر چگونه درمان میشود؟! زخم بستر پماد گل همیشه بهار بیماران بستری که تحرک کمی دارند به دلیل جریان خون نامناسب دچار زخم های باز و دردناک پوستی در قسمت باسن و پاشنه پا می شوند. پماد ... مطالب بیشتر