زخم بستر ؛از علایم تا درمان 

زخم بستر ؛از علایم تا درمان   وقتی فرد برای مدت طولانی در یک وضعیت ثابت دراز می کشد یا می نشیند مانند افرادی که به دلیل بیماری بستری هستند یا از صندلی چرخدار استفاده می کنند ... مطالب بیشتر