درمان زود ازالی در مردان با طب سنتی

درمان زود ازالی در مردان با طب سنتی سستی کمر در مردها، انزال زودرس دارچین ۵ گرم ،زنجبیل ۵ گرم ،هیل قراب 5گرم، میخک ۵ گرم ،شقاقل 15گرم،دار فلفل ۵ گرم، تخم زردک 30گرم،تخم شاهی ۳۰ ... مطالب بیشتر

درمان زود انزالی در طب سنتی!!/ قسمت دوم

ورم پروستات و بند آمدن ادرار - عسرالبول. حبس البول - (خرما، زنجبیل و دارچین برای ورم پروستات مضراند) گاز آب پیاز در درمان خیز بدن و در زمان ورم پروستات مؤثر است.پوست خربزه ... مطالب بیشتر