درمان زونا با روغن های گیاهی..!!

درمان زونا با روغن های گیاهی..!! زونا روغن گل راعی (هوفاريقون)مالیدن روغن گل راعی که داروی خانگی امتحان شده ای است، برای درمان و کاهش درد شدید بیماری زونا مفید و مؤثر است. هاروش مصرف: موضع مبتلا ... مطالب بیشتر