درمان  سرطان سینه به روش هوموپاتی

درمان سرطان سینه به روش هوموپاتی  تنتور گیاهی PHYTOLACCAتنتور گیاهی Tr. BELLISPERENNIS         ۱۰ قطره ۳ بار در روز)تنتور گیاهی ASTERIAS RUBENS     ۱۰ قطره هر سه ساعت یکبار)۳ قرص گیاهی KALIMUR3dX( هر ۳ ساعت ... مطالب بیشتر

درمان خوراکی سرطان سینه در طب سنتی

درمان خوراکی سرطان سینه در طب سنتی  منابع ویتامین ها:   ۵ A - B   ۹   - D - K - O-B  ۸ - B - B45 درصد پیشگیری ) - (۲ C + K *)منابع ... مطالب بیشتر

روغن ماهی و درمان سرطان سینه!

روغن ماهی و درمان سرطان سینه! ترکیب روغن های چرب یافته شده در ماهی و ماده بی هوشی، ممکن است اساسی داروهای جدید و مؤثر برای درمان سرطان سینه را فراهم کند. همانطور که می دانیم ... مطالب بیشتر