درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!!

درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!! ۱- ریشه خطمی: شصست گرم (دوازده مثقال) )۲- ریشه شیرین بیان: هفتاد گرم (چهارده مثقال )۳- ریشه ایرسا: ده گرم (دو مثقال )طرز تهیه و مصرف: این سه گیاه دارویی ... مطالب بیشتر

 راه کارهای درمانی برای  انواع سرفه

 راه کارهای درمانی برای  انواع سرفه   درمان سرفه خشک ۵ واحد روغن بادام شیرین با ۲ واحد عسل (مزمزه کند) اگر سرفه شبانگاهی است اول سینوزیت و بعد سرفه خشک را درمان کند. درمان دیگر برای سرفه یک عدد ... مطالب بیشتر