درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!!

درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!! ۱- ریشه خطمی: شصست گرم (دوازده مثقال) )۲- ریشه شیرین بیان: هفتاد گرم (چهارده مثقال )۳- ریشه ایرسا: ده گرم (دو مثقال )طرز تهیه و مصرف: این سه گیاه دارویی ... مطالب بیشتر

سرفه های مزمن اینگونه درمان میشوند!!

سرفه های مزمن اینگونه درمان میشوند!! برونشیت، سرفه اغلب عفونت گریپ همراه با برونشیت و سرفه است، به خصوص اگر برونش ها، حلق و حنجره دچار عفونت شده باشند. اولین نشانهٔ آن سرفه خشک و آزاردهنده است. ... مطالب بیشتر