درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!!

درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!! ۱- ریشه خطمی: شصست گرم (دوازده مثقال) )۲- ریشه شیرین بیان: هفتاد گرم (چهارده مثقال )۳- ریشه ایرسا: ده گرم (دو مثقال )طرز تهیه و مصرف: این سه گیاه دارویی ... مطالب بیشتر

درمان ناراحتی حلق و گرفتگی صدا و سرفه با گیاهان دارویی

درمان ناراحتی حلق و گرفتگی صدا و سرفه با گیاهان دارویی   رقیق کننده خلط و نرم کننده  - سقز درخت بنه با عسل، کاجیره با عسل، مشک چوپان با یک برابر عسل، رب شیرین بیان و کتیرا ... مطالب بیشتر