اگر دچار زخم های سطحی پوست شدید..

اگر دچار زخم های سطحی پوست شدید.. بریدگی ها، زخمها و جراحات منظور از بریدگی ها یا خراشیدگی ها، نواجیآسیب دیده ای در سطح پوست هستند که توسط پوست ممکن است توسط بریدگی ها و خراشیدگی های ... مطالب بیشتر

درمان زخم های سطحی پوست در طب سنتی!

درمان زخم های سطحی پوست در طب سنتی!  زخم های سطحی عصارهٔ تازه گیاه مامیران (Chelidonium majus)مقدار مصرف: در موضع مالیده شود.توجه: این دارو سمی است و مصرف آن فقط با نظر پزشک توصیه می ... مطالب بیشتر

زخمهای سطحی را در خانه درمان کنید!!

زخمهای سطحی را در خانه درمان کنید!! خود درمانی زخمهای سطحی،دمل و آبسه  در هنگام ورزش و بازی رگ به رگ شدگی، دررفتگی، پارگی عضله، پیچ خوردگی و خونمردگی بسیار شایع هستند. داروهای خانگی امتحان شده ... مطالب بیشتر