یبوست سرچشمه مسمومیت است../ قسمت سوم

اما نکته دیگری هم هست و آن عبارت از دفع عفونت و سموم که جز با امساک کاملی که همان روزه است از خوراکیهای سخت، و جز با شستشوی صحیح داخلی بدن موفق نمیتوان شد ... مطالب بیشتر

یبوست را با انگور و چندین داروی گیاهی دیگر درمان کنید ….!

یبوست را با انگور و چندین داروی گیاهی دیگر درمان کنید ....!   درمان گیاهی یبوست   گل محمدی ۱۰ گرم، گل گاوزبان، گل خطمی، گل بنفشه و تاجریزی از هر کدام ۲۰ گرم، مویز و تمرهندی از هر ... مطالب بیشتر