سوختگی را اینگونه درمان کنید!!

سوختگی را اینگونه درمان کنید!! درمان سوختگی .عسل و روغن زیتون را به طور مساوی مخلوط کرده روی محل سوختگی بگذارید.سیب زمینی خام رنده شده همراه با روغن زیتون برای زخم هایی که در اثر سوختگی پیدا ... مطالب بیشتر