اقدامات مهم بعداز هر نوع شکستگی دندانی

 اقدامات مهم بعداز هر نوع شکستگی دندانی   *بیمار باید از فشار آوردن روی دندانهای ضربه دیده اکیدا خودداری نموده و در اولین فرصت به دندانپزشک متخصص کودکان مراجعه نماید. * شکستگی های تاج و ریشه دندانها: گاهی ... مطالب بیشتر