درمان ضربه به کلیه و مثانه!!

درمان ضربه به کلیه و مثانه!! کلیه و مثانه کلیه توسط دنده ها و عضلات پشت به خوبی در برابر آسیب محافظت می شود. با این حال این عضو ممکن است در اثر وارد شدن ضربه به ... مطالب بیشتر