درباره غده های آدرنال چه میدانید

درباره غده های آدرنال چه میدانید غده های آدرنال این غده ها در بالای هر یک از کلیه ها قرار دارند، (غده فوق کلیه). قسمت بیرونی و یا قشری این غدد (کرتکس)، کورتیزون و قسمت داخلی ... مطالب بیشتر