سردرد در مزاج های سوداوی چگونه به وجود می آید؟

سردرد در مزاج های سوداوی چگونه به وجود می آید؟ اینگونه سردردها در تعقیب خوردن غذاهای سوداوی مثل بادنجان و عدس و کلم و گوشت گاو و گوشت شکار و غیره به وجود می آید ... مطالب بیشتر

درمان سردرد به علل مختلف با گیاهان دارویی!!

درمان سردرد به علل مختلف با گیاهان دارویی!! سردرد به علل مختلف همانطور که قبلا شرح دادیم سردرد به علل مختلفی ایجاد میشود. اما گاهی بعد از استفراغ کردن زیاد یا بعد از فسد یا حجامت و ... مطالب بیشتر

سردرد در مزاج های سوداوی درمان!!

سردرد در مزاج های سوداوی درمان!! سردرد در مزاج های سوداوی این گونه سردردها در تعقیب خوردن غذاهای سوداوی مثل بادنجان، عدس، کلم، گوشت گاو، گوشت شکار و غیره به وجود می آید که علائمی چون ... مطالب بیشتر