سنگ های پروستات,آیا قابل دفع میباشند..؟؟

سنگ های پروستات,آیا قابل دفع میباشند..؟؟   سنگ های پروستات و کیسه های منوی سنگ های پروستاتی در داخل غده پروستات یافت میشوند و به طور ناشایع در پیشابراه پروستاتی دیده می شوند. این سنگها اغلب در لبه ... مطالب بیشتر

از سرطان پروستات چه میدانید؟!نسخه اول

از سرطان پروستات چه میدانید؟! سرطان پروستات دربارهٔ پروستات کمتر صحبت می شود ولی توجه به آن ضروری است زیرا مشکلات ناشی از آن خطرناک است. احتمال بروز سرطان پروستات نسبت به سایر بخش های بدن بیشتر ... مطالب بیشتر

واقعیت ها و باورهایی در تشخیص سرطان پروستات

واقعیت ها وباور هایی در  تشخیص سرطان پروستات در مورد این که کدام یکی از آزمایش های ذکر شدهبه تنهایی و یا به طور مشترک برای تشخیص صحیح سرطان پروستات در بیماران مشکوک، قابل اعتمادتر است نظریات ... مطالب بیشتر