کاربرد مواد شیارپوش (فیشور سیلنت) در دندان پزشکی 

کاربرد مواد شیارپوش (فیشور سیلنت) در دندان پزشکی     یکی از علل مهم پوسیدگی دندانها نقاط ضعفی است که در شکل و ساختمان دندانها وجود دارد. تقریباً همیشه پوسیدگی از این نقاط ضعیف شروع می شود. این ... مطالب بیشتر

نکات مهم و خواندنی در مورد مسواک زدن کودکان

نکات مهم و خواندنی در مورد مسواک زدن کودکان   دسته مسواک را طوری در دست بگیرید که امکان چرخیدن داشته باشد. طول مسواک باید به اندازهای باشد که بتواند دندانهای خلفی را هم بخوبی تمیز کند. ... مطالب بیشتر

   موضوع پیشگیری از پوسیدگی دندانها روز به روز اهمیت بیشتری یافت و امروزه تمام تلاش دولتها و سازمانهای بینالمللی در زمینه پیشگیری است؛ زیرا پیشگیری امری است کم هزینه تر، قابل دسترسی، همگانی تر و ... مطالب بیشتر

نجات دندان ها از پوسیدگی

نجات دندان ها از پوسیدگی   چه باید کرد؟ راه چاره چیست؟ پیشگیری، پیشگیری نه در شعار بلکه در عمل. ابتدا باید پیشگیری به صورت فرهنگ عمومی درآید و مردم بساور کنند که اگر سراغ پیشگیری بروند، ... مطالب بیشتر

سیر پیشرفت پوسیدگی دندان

سیر پیشرفت پوسیدگی دندان   أنواع الکرویه سیر پیشرفت پوسیدگی به کجا ختم می شود؟ حذف مواد معدنی مینا و باقی ماندن مواد آلی آن منجر به ظاهر شدن مینای سیاه یا قهوهای رنگ میگردد. بسیاری از مردم ... مطالب بیشتر

بررسی فرایند ایجاد پوسیدگی دندان 

بررسی فرایند ایجاد پوسیدگی دندان     ارث در بروز پوسیدگی نقش کمی دارد و حتی بسیاری از محققین نقش ارث را ناچیز میدانند. جنس دندانها نقش مهمی دارد. ممکن است مراحل رشد و تکامل و بلوغ مینا ... مطالب بیشتر

بررسی شایع ترین علل پوسیدگی دندان 

بررسی شایع ترین علل پوسیدگی دندان    پوسیدگی دندان چیست و چگونه به وجود میآید؟ درباره پوسیدگی دندان و علل بروز آن مسلماً خوانندگان محترم کمابیش اطلاعاتی دارند. جهت تکمیل دانستنیهای همه اعضای خانواده مطالبی در این رابطه ... مطالب بیشتر

آشنایی با علل بروز پوسیدگی دندان 

آشنایی با علل بروز پوسیدگی دندان    علل بروز پوسیدگی قرنها بشر درباره علل بروز پوسیدگی دندانها فکر و مطالعه نمود و در این رابطه تئوریهای مختلف و متعددی ارائه کرد. از میان عقایدی که در مورد علت ... مطالب بیشتر

راه های اطلاع از پوسیدگی دندان 

راه های اطلاع از پوسیدگی دندان    کشف نیاز هم از طرق مختلف از جمله افزایش سطح آگاهی های عمومی یا هنگام معاینه و یا در اثر بروز علائم یک بیماری صورت می گیرد. به عنوان مثال ... مطالب بیشتر