چگونه میتوان موی سر را تقویت کرد…؟؟

چگونه میتوان موی سر را تقویت کرد...؟؟  تقویت موی سر یک رژیم غذایی که خوب موازانه نشده باشد و دارای مقدار زیادی مواد نشاسته ای «هیدرات دو کربن و روغن های حیوانی» باشد به غده های موی ... مطالب بیشتر