بیخ شب بو را میشناسید؟؟؟؟

بیخ شب بو را میشناسید؟؟؟؟ بیخ شب بو یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بیخ شب بو است .شب انبوی، شب بوی یا منثور گلی که در شب بو ... مطالب بیشتر