بیماری سالک را بهتر بشناسید….

 بیماری سالک را بهتر بشناسید....   درمان جهت درمان این زخم که بیشتر بر روی پوست صورت پدید می آید کافی است فلوس را شکسته مغز آن را در آب خیس کنید تا هسته از شیره با ... مطالب بیشتر

درمان طبیعی بیماری سالک!!

درمان طبیعی بیماری سالک!! سالک سقز۲۵ گرم،موم۲۵گرم،سرنج۱۲/۵گرم،کندر۲۵ گرم،مردار سنگ ۱۲/۵گرمهمه را نرم ساییده با ۰ ۲۵ گرم روغن زیتون بپزند تا سفت شود، ضمادنمایند.سالک یا کوپه (به انگلیسی Cutaneous leishmaniasis ) بیماری سخت و مزاحمی است که در ... مطالب بیشتر

با یک رژیم غذایی صحیح, سالک را درمان کنید…

با یک رژیم غذایی صحیح, سالک را درمان کنید...   رژیم غذایی و نسخه ضد سالک سالک که سالهای اخیر فراوان تر و باعث درد ورنج عده زیادی گشته است. بر اثر گزش یک نوع پشه خاکی بوجود ... مطالب بیشتر

کتیرا و ترمیم مو!!!

کتیرا و ترمیم مو!!! کتیرا یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی آن میپردازیم گیاه دارویی کتیرا است کتیرا صمغ یا شیره یی است که از ساقه  گیاهی به نام گون گرفته می شود. این ... مطالب بیشتر