سنبل رومی ناراحتی های تشنجی را درمان میکند!!!

سنبل رومی ناراحتی های تشنجی را درمان میکند!!! سنبل رومی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی سنبل رومی است .گیاهی است از خانواده  Valerianaceae، قطعه ریشه هایی است که دسته ... مطالب بیشتر