چشم درد را با میوه سماق درمان کنید!!

چشم درد را با میوه سماق درمان کنید!!  ميوه  سماق یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی سماق است .طبیعت آن: سرد و خشک است.ترکیب شیمیایی: تانن - سیتریک اسید - مالیک ... مطالب بیشتر

با خواص شگفت انگیز گیاه گلنار آشنا شوید!

با خواص شگفت انگیز گیاه گلنار آشنا شوید! گیاه گلنار یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی آن میپردازیم گیاه دارویی گلنار است. گلنار گل درخت انار نیست ولی در بسیاری از خواص شبیه به گل درخت ... مطالب بیشتر

خواص شگفت انگیز جوانه گندم

خواص شگفت انگیز جوانه گندم جوانه گندم یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی آن میپردازیم گیاه دارویی جوانه گندم است. گندم را یک شب در آب سرد بخیسانید، بعد در پارچه  نخی بپیچید، ظرفی زیر آن ... مطالب بیشتر