اهمیت ترمیم و بازسازی دندانهای شیری

اهمیت ترمیم و بازسازی دندانهای شیری   دندانهای شیری به دلایلی که در فصول قبل اشاره شد، استعداد بیشتری به پوسیدگی دارند. این پوسیدگیها ممکن است خیلی زود حتی اندکی پس از رویش دندانها به وجود آیند. ... مطالب بیشتر

دانستنی های ضروری دوره عوض شدن دندانهای شیری به دائمی

دانستنی های ضروری دوره عوض شدن دندان های شیری به دائمی   ۱- مجدداً متذکر میگردد معمولا کلیه حوادثی که طی دوران تعویض دندانهای شیری به دائمی اتفاق میافتد، طبیعی بوده و نباید موجب نگرانی والدین گردد. ... مطالب بیشتر

 شایعترین مشکلات رویش دندان ها

 شایعترین مشکلات رویش دندان ها   باید توجه داشت رویش دندانهای شیری یک پدیده طبیعی است ولی ممکن است مشکلاتی را هم به همراه خود داشته باشد. فقط والدین باید نسبت به این مشکلات آگاه بوده و ... مطالب بیشتر

علت نقص ارثی مینای دندان در کودکان

علت نقص ارثی مینای دندان در کودکان   کودکان عقب افتاده ذهنی و جسمی نقص ارثی مینا عوامل متعدد دیگری هم هستند که در اینجا به همین موارد اکتفا میگردد. کودکانی که هنگام تولد دندان دارند برخی از کودکان ... مطالب بیشتر

مشکلات دندان داشتن کودک هنگام تولد

مشکلات دندان داشتن کودک هنگام تولد    مشکلاتی که این دندانها برای کودک و مادر او ایجاد میکنند، عبارتند از:  ۱- این دندانها چون ریشه ندارند، لذا لق بوده و ممکن است از محل خود کنده شده و ... مطالب بیشتر