تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته

تئوری های مختلف در مورد دندان عقل نهفته   در مورد این که آیا دندانها عقل نهفته را باید کشید یا  نظرات متفاوت هستند؛ بعضی معتقدند باقی ماندن این دندانها می تواند زمینه بروز تومورهای خاصی از ... مطالب بیشتر

آنچه باید در مورد دندان عقل بدانید!!

 آنچه باید در مورد دندان عقل بدانید!! دندان عقل (دندان های نهفته) دندان عقل چیست؟ دندان عقل نامی است که به سومین دندان آسیای بزرگ اطلاق می شود. این دندان کمی دیرتر از دندان های دیگر رشد می ... مطالب بیشتر