چگونگی درمان ضایعات مفصل گیجگاهی- فکی (TM.J)

چگونگی درمان ضایعات مفصل گیجگاهی- فکی (TM.J)   درمان کلیه ناراحتیهای مربوط به مفصل   TM.J با نیز در تخصص جراح فک و صورت است. هم اکنون یک بخش تخصصی ویژه تحت عنوان مرکز آموزشی درمانی اختلالات مفصل ... مطالب بیشتر