آب هویج بهترین راه درمان دیابت در طب سنتی

آب هویج بهترین راه درمان دیابت در طب سنتی راهکارهای درمانی بیماری قند(درمان و پیشگیری از گسترش سونامی دیابت):  یکی از ترشحات لوزالمعده «انسولین» برای تنظیم قند بدن است، در اثر خرابی این غله و کم شلدن ... مطالب بیشتر